web analytics

Etiket arşivi akyazi

ileadministrator

AKYAZI’DA HİDROELEKTRİK SANTRALİ KURULACAK

. PLANLAMANIN AMACI

Hidroelektrik Santraller genel yapısı itibari ile çevreye uyumlu, yüksek verimli yenilenebilir, uzun ömürlü, işletme gideri düşük ve dışa bağımlılığı olmayan çevresel etkileri birçok enerji üretim tesisinden düşük olan tesislerdir. Bu kapsamda bu potansiyeli değerlendirmek ve kaynakların verimli kullanılması amacıyla, Akyazı İlçesi Hasanbey Mahallesi sınırları içerisinde Akım Enerji A.Ş. tarafından Keremali HES(0.49 MW) kurulması planlanmıştır. Bu kapsamda imar planı yapılabilmesi amacıyla; halihazır haritalar hazırlanmış, kurum kuruluş görüşleri sorulmuş, imar planına esas jeolojik jeoteknik etüt raporu hazırlanmıştır.

2. PLANLAMA ALANININ TANIMI

Planlama alanı, Sakarya İli Akyazı İlçesi Hasanbey Mahallesi sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli G25D09D halihazır haritası içerisinde 3096 m2 lik büyüklüğü sahip hidroelektrik santral alanını kapsamaktadır.

3. PLANLAMA ALANININ ULAŞIM AĞINDAKİ YERİ

Planlama alanına en yakın karayolu güzergahı Anadolu Otoyolu dur. Bu yol ile bağlantı Pazarköy Mahallesi üzerinden Akyazı otoyol gişelerinden sağlanmaktadır. Planlama alanının Akyazı İlçe merkezine uzaklığı 3 km. Sakarya İl merkezine uzaklığı 30 km. dir.

4. ÜST ÖLÇEKLİ PLANLAR

Planlama alanının bulunduğu bölgede 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/25000 Ölçekli Akyazı- Kuzuluk Termal Turizm Alanı Çevre Düzeni Planı bulunmaktadır.

5. JEOLOJİ DURUMU

Planlama alanına ilişkin imar planına esas jeolojik jeoteknik etüt raporu 10.08.2020 tarihinde Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünce onaylanan ve planlama alanı yerleşime uygunluk açısından önlemli alan 2.1 ve önlemli alan 5.1 olarak değerlendirilmiştir.

6. HARİTA VE KADASTRO DURUMU

Planlama alanının 1/5000 ve 1/1000 ölçekli halihazır haritaları yapılmıştır. Planlama alanında tapu kaydı olmayıp orman haritalarında ormanlık alan olarak belirlenmiştir. Orman Genel Müdürlüğünden HES projesi ile ilgili Orman izni alınmıştır. Plan onama sınırı, orman izin sınırı esas alınarak belirlenmiştir.

7. HİDROELEKTRİK SANTRALE İLİŞKİN BİLGİLER

Keremali HES (0.49 MW), Keremali Dağından 1236 m. yükseklikten elde edilen içme suyunun 18 km. lik isale hattı üzerinden 5 adet mahalleye ulaştırılması ve isale hattı üzerinde Keremali HES projesinin yapılarak kendi cazibesi ile oluşan su basıncından faydalanılarak elektrik üretilmesi hedeflenmektedir.

8. PLAN KARARLARI

Tüm kurum görüşleri, analiz ve çalışmalar sonucunda planlama alanında 3096 m2 büyüklüğünde Enerji Üretim Alanı planlanmıştır. Tesisin ulaşım bağlantısı 15 m. lik yol ile mevcut yola bağlanacak şekilde planlanmıştır. Sonuç olarak bölgenin ihtiyaçları ve talepler doğrultusunda kamu yararı gözetilerek planlama çalışmaları hazırlanmıştır.