web analytics

Kategori arşivi Haberler

ileadministrator

HENDEK MECLİSİ 14 MADDEYİ KARARA BAĞLADI

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu Başkanlığında gerçekleştirilen nisan ayı olağan meclis toplantısında 14 gündem maddesi oy birliği ile karara bağlandı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Nikah ve Toplantı Salonunda gerçekleşen mecliste Başkan Babaoğlu oylama öncesi soruları cevaplandırdı.

OTOPARK GİRİŞİ VE ASFALT ÇALIŞMALARI

Gündem maddelerine geçilmeden önce soruları yanıtlayan Başkan Babaoğlu,  Açık Otoparkla ilgili yeni bir uygulamaya geçileceğinden ve trafik akışına engel olduğundan dolayı şuan için Zeki Cömert tarafında kalan giriş çıkış kapısının iptal edildiğini ve bu nedenlerden dolayı ilerleyen dönemlerde belki de hiç açılmayacağını dile getirdi. Başkan Babaoğlu ayrıca 2022 yılı asfaltlama programlarıyla ilgili planlamaların yapıldığını ifade ederek bir sonraki meclis toplantısında gerekli bilgilendirmelerin yapılacağını söyledi.

CUMHUR İTTİFAKI BAŞKAN YARDIMCISI VE DOĞALGAZ

Cumhur ittifakının geleceği adına Ak Partili Meclis üyelerinden gelen Hendekli bir başkan yardımcısı teklifine Başkan Babaoğlu, “İlçe başkanlarımızla görüşelim onlarda uygun görürse yaparız neden olmasın” derken, Yeşilköy (Cıpcıp), Kazımiye, Lütfiyeköşk ve Servetiye Mahalleleri için AĞDAŞ’tan doğalgaz onayının alındığını müjdeleyerek, “Bu yıl içerisinde teknik düzenlemeleri yetiştirebilirsek o mahallelerimizde de doğalgaz çalışmalarına başlayacağız. Bu yıl yetişmezse seneye kesin olarak başlamış oluruz” diye konuştu.

GÜNDEM MADDELERİ

Konuşmaların ardından gündem maddelerine geçildi. Gündemin 1. maddesi olan 2021 Mali yılı Belediye Meclisi Denetim Komisyonu raporunun Meclise sunulması maddesi, gündemin 2. maddesi olan Belediyemizin 2021 mali yılı bütçesi kesin hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi maddesi, gündemin 3. maddesi olan Yağbasan Mahallesine ait Kırsal Yerleşim Sınırının Belirlenmesi ile ilgili konunun görüşülmesi maddesi, gündemin 4. Maddesi olan Gündoğan Mahallesine ait Kırsal Yerleşim Sınırının Belirlenmesi ile ilgili konunun görüşülmesi maddesi, gündemin 5. Maddesi olan Kemaliye Mahallesi 18 ada 138 ve 139 numaralı parseller arasından geçen 10 metrelik imar yolu ve yeşil alan düzenlemesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi maddesi, gündemin 6. maddesi olan Akova Mahallesi 1332 ada 2, 8 ve 9 numaralı parseller ile Başpınar Mahallesi 109 ada 23 numaralı parsel ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi maddesi, gündemin 7 maddesi olan Belediyemiz Meclis Üyesi Yaşar AYGÜNEŞ’in Belediye çalışmaları kapsamında inceleme ve araştırma yapmak üzere yolluksuz ve yevmiyesiz olarak yurtdışında görevlendirilmesinin görüşülmesi maddeleri ve gündemin 8-9-10-11-12-13 ve 14 maddeleri olan İlçemiz Yukarıçarığıkuru Mahallesi tapunun 428 numaralı parseli ve Yukarıçalıca Mahallesi 2053 ada 164 ve 165 numaralı parsellerinde tescil işleminin yapılabilmesi için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesi, Belediye Encümenine 2 üye seçilmesi, Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna 3 üye seçilmesi, Belediye Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna 3 üye seçilmesi, Belediye Meclisi Hukuk Komisyonuna 3 üye seçilmesi, Tarımsal Hizmetler Komisyonuna 3 üye seçilmesi ve Belediye Başkanının 2021 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi maddeleri oy birliği ile kabul edildi.

ENCÜMEN VE KOMİSYONLAR ŞU İSİMLERDEN OLUŞTU

ENCÜMENLER

Metin Zülküf POLAT -(MHP)

Hamit İSMAİLOĞLU -(AK Parti)

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

Ayhan GÜRELİ

Faruk ÖZEL

Cemil İŞNEL

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Hızır Çağrı GÜNGÖR

Resul KÜÇÜK

Adem SEFA

HUKUK KOMİSYONU

Ahmet AY

Nigar GÖRÜM

Fethi DAROL

TARIMSAL HİZMETLER KOMİSYONU

Mustafa KARAGÜZEL

Osman ÇAMUR

Lokman İÇÖZ

ileadministrator

Büyükşehir meclisi 43 gündem ile toplanıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 11 Nisan Pazartesi günü Sosyal Gelişim Merkezi Konferans Salonunda 43 gündem maddesi ile saat 14.00’de toplanacak. TV264’den de canlı olarak yayınlanacak meclisin 43 gündem maddesi

1.4/208-   Sakarya  Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.03.2022 tarihli, 3/180 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri 8.2.2 maddesi ile, Güney Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri 8.2 maddesinde yer alan plan hükümleri değişikliği teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 29.03.2022 tarihli Komisyon raporu.

2.4/209-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.03.2022 tarihli, 3/181 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Adapazarı İlçesi, Maltepe Mahallesi, 951 ada, 55-115-254 ve 291 nolu parseller ile 656 ada, 43 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 29.03.2022 tarihli Komisyon raporu.

3.4/210-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.03.2022 tarihli, 3/182 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Pabuçcular Mahallesi, 415 ada, 42 ve 410 nolu parsellere yönelik hazırlanan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek  kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 29.03.2022 tarihli Komisyon raporu.

4.4/211-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.03.2022 tarihli, 3/183 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Serdivan (Kemalpaşa) Mahallesi, 2807-2808-2809 ve 2823 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik tekliflerinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 31.03.2022 tarihli Komisyon raporu.

5.4/212-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.03.2022 tarihli, 3/184 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1551 nolu parsel ile 13311, 11318 nolu ve 907 ada, 3 nolu parsellerin kuzeyinde bulunan kadastral boşluklara yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi ile Kemalpaşa Mahallesi, 1551 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 31.03.2022 tarihli Komisyon raporu

6.4/213-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.01.2022 tarihli, 1/45 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Otuzikievler Mahallesi, 3617 nolu parsel ile 141 ada, 1-2-3-4 ve 5 nolu parsellere İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin rapordaki şekliyle  değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 31.03.2022 tarihli Komisyon raporu.

7.4/214-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.01.2020 tarihli, 1/26 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan Belediyesince hazırlanan Yukarıdereköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait dosyanın Belediyesine iadesinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 29.03.2022  tarihli Komisyon raporu.


8.4/215-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.01.2020 tarihli, 1/31 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan Belediyesince hazırlanan Aşağıdereköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait dosyanın Belediyesine iadesinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 29.03.2022 tarihli Komisyon raporu.

9.4/216-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.01.2022 tarihli, 1/52 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 1634 ada, 1 nolu parselin bir kısmının “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı”ndan “Ticaret Alanı” gösterimine alınmasına ilişkin hazırlanan Erenler İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 31.03.2022 tarihli Komisyon raporu.

10.4/217-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.03.2022 tarihli, 3/205 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya  Karasu Büyükmelenağzı Kıyı Bandı Turizm Merkezi Kocaali Kesimi Kısmı 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 31.03.2022 tarihli Komisyon raporu.

11.4/218-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.01.2022 tarihli, 1/91 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karasu Sahil Kesimi 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı, Plan Hükümleri ve Plan Açıklama Raporunun kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 31.03.2022 tarihli Komisyon raporu.

12.4/219-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.03.2022 tarihli, 3/187 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karapürçek İlçesi, B. Karapürçek-İnönü Mahallesi, 667 ada, 13 nolu parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 31.03.2022  tarihli Komisyon raporu.

13.4/220-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.03.2022 tarihli, 3/188 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kaynarca İlçe Merkezi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan, Kaynarca Belediye Meclisinin 01.03.2022 tarihli ve 10 sayılı kararında kabul edilen itirazların rapordaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 31.03.2022  tarihli Komisyon raporu.

14.4/221-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.03.2022 tarihli, 3/199 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 2022 mali yılı bütçesi cetvelleri arasında yer alan, Bütçe Kararnamesi’nin 21’inci maddesinin güncellenmesinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 01.04.2022  tarihli Komisyon raporu.

15.4/222- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi 5102 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 01.04.2022 tarihli ve 42267 sayılı yazısı.

16.4/223- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi Kemalpaşa Mahallesi, 8565, 2700, 2701, 2702, 17855, 13380, 17583, 2696,  2693, 2694, 17781, 2685, 2684, 2683, 2681, 2682, 2695, 16230, 8548, 16853, 2679, 17711, 2689, 2666, 2687, 2686 ve 2626 nolu parsellere yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01.04.2022 tarihli ve 42266 sayılı yazısı.

17.4/224- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi 283 ada, 16 nolu parsele dair hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01.04.2022 tarihli ve 42262 sayılı yazısı.

18.4/225-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi, Akova Mahallesi 1325 ada 24-26-27-44-45 parseller ile Başpınar Mahallesi 192 ada, 132 nolu parselde bulunan Konut Alanı, Park alanı ve Orman Alanı sınırının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01.04.2022 tarihli ve 42255 sayılı yazısı.


19.4/226- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  Akyazı İlçesi, Merkez, Küçücek ve Seyfeler Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon Nazım İmar Planına ilişkin 3. ilan-askı süresi içerisinde yapılan itiraz dilekçelerinin görüşülmesine ilişkin 01.04.2022 tarihli ve 42268 sayılı yazısı.

20.4/227- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Maliye Hazinesine ait 25.073,56 m² yüzölçümüne sahip Karasu İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 1467 sayılı parsele yönelik Depolama Alanı (Lisanslı Tarımsal Depolama Alanı) amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine ilişkin 05.04.2022 tarihli ve 42513 sayılı yazısı.

21.4/228- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Fatih Mahallesi 269 ada 1, 968 ada 67-72 parsellerde bulunan Park Alanı ve  Eğitim Tesis Alanının yer değiştirmesine yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 04.04.2022 tarihli ve 42410 sayılı yazısı.

22.4/229-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi 157 ada 1 parsel ile 123,124,125 nolu imar adalarının kuzey doğusunda bulunan terkli alana yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 04.04.2022 tarihli ve 42409 sayılı yazısı.


23.4/230-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Hanlı Merkez Mahallesi, 1074 ada 238, 255 ve 256 nolu parsellerin bulunduğu bölgeye yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine yönelik teklifin görüşülmesine ilişkin 04.04.2022 tarihli ve 42413 sayılı yazısı.

24.4/231- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Mollaköy-Karaçomaklar-Semerciler Mahallelerine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Notları ve Plan Açıklama Raporu’nun görüşülmesine ilişkin 04.04.2022 tarihli ve 42411 sayılı yazısı

25.4/232-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, İkramiye Mahallesi, İkramiye HES tesis binasına ait Trafonun İmar Planlarına işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ilavesi ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ilavesi ve değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01.04.2022 tarihli ve 42260 sayılı yazısı.

26.4/233- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 04.01.2022 tarihli ve 2022/03 sayılı kararı ile uygun görülen Sapanca İlçesi, Kurtköy Fatih Mahallesi 122 nolu parselin İbadet Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04.04.2022 tarihli ve 42412 sayılı yazısı.

27.4/234- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Ferizli İlçe Belediyesince hazırlanan Ferizli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümlerinde yapılan değişikliğin görüşülmesine ilişkin 04.04.2022 tarihli ve 42406 sayılı yazısı.


28.4/235- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü İlçe Belediyesince hazırlanan Hasanfakı ve Yeniköy Mahallelerini kapsayan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifinin görüşülmesine ilişkin 04.04.2022 tarihli ve  42404 sayılı yazısı.

29.4/236- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi 1456 ada 12 nolu 43.104,26 m² yüzölçümlü mera vasıflı parselin tahsis işleminin gerçekleştirilebilmesi ve imar planlarındaki amacı doğrultusunda (resmi kurum alanı) kullanılması için “Kamu Yatırım Kararı” alınmasına ilişkin 28.03.2022 tarihli ve 41582 sayılı yazısı.


30.4/237- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, 15 Temmuz Camili Mahallesi, 1555 ada, 1 nolu parsel, 259 nolu iş merkezi, Alt Zeminde bulunan, 5 adet iş yerinin her türlü bakım, onarım ve restorasyonunun yapılması kaydıyla YEDAM (Yeşilay Danışmanlık Merkezi) olarak kullanılmak üzere Türkiye Yeşilay Cemiyeti adına bedelsiz olarak 5393 sayılı kanunun ilgili maddelerine göre 7 yıllığına tahsisin yapılması, tahsis ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 16.03.2022 tarihli ve 40479 sayılı yazısı.

31.4/238- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Millet   Bahçesi  olarak  kullanılan  Belediyemize kesin  tahsisli  Adapazarı  İlçesi,  İstiklal  Mahallesi,  585  ada,  424  nolu  parselde  Yeşilay  Kafe  olarak  yapılan  621,00  m2 ’lik  alanın hizmet  süresince  kullanılmak  üzere  Türkiye  Yeşilay  Cemiyeti  adına  bedelsiz  olarak  5393 sayılı kanunun ilgili maddelerine göre 25  yıllığına  tahsisin  yapılması,  tahsis  ile  ilgili  işlemler  için  Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki  verilmesine ilişkin 05.04.2022 tarihli ve 42514 sayılı yazısı.

32.4/239- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya İli Kaynarca, Karasu ve Kocaali İlçelerinde bulunan ve Karadeniz Kıyı Protokolü ekindeki krokide gösterilen kıyı ve sahil şeridi ile dolgu alanları üzerindeki alanların 06.12.2031 tarihine kadar yıllık hasılatın % 4’ünün Belediyemize ödenmesi şartıyla işletme hakkının BELPAŞ A.Ş.’ye devredilmesi işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 01.04.2022 tarihli ve 42264 sayılı yazısı.


33.4/240- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı  İlçesi  Karakamış  Mahallesi  2534  ada  50  nolu,  4262  ada  2  nolu, Karapınar  Mahallesi  2692  ada  11  nolu,  2700  ada  3  nolu, 2705  ada  2  nolu,  Korucuk  Mahallesi  3365  ada  3 parsel nolu taşınmazların  satışı  ve  satış  ile  ilgili  işlemler  için  Büyükşehir  Belediye  Başkanına  ve  Büyükşehir  Belediye  Encümenine  yetki  verilmesine ilişkin 01.04.2022 tarihli ve 42269 sayılı yazısı.

34.4/241-Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, “2023 Avrupa Spor Şehri” unvanının alınması amacıyla yapılması gereken tüm resmi iş ve işlemlerin yürütülmesi ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 31.03.2022 tarihli ve 42041 sayılı yazısı.


35.4/242- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin “Sakarya Gençlik Profili, Gençliğin Beklentileri ve Gençlik Hizmetlerinin Geliştirilmesi” isimli projesi kapsamında Sakarya Üniversitesi ile ortak hizmet projesi geliştirilmek, yapmak, karşılıklı görev, yetki ve sorumlulukları belirlemek üzere  işbirliği protokolü imzalamak için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 31.03.2022 tarihli ve 42043 sayılı yazısı.


36.4/243-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sermayesinin %90’ı belediyemize ait Sakarya Büyükşehir Seracılık Tic. A.Ş. (SERA A.Ş.)’nin toplam sermayesi 16.000.000,00-TL olup, sermayesinin Belediyemizdeki payına karşılık gelen (%90) 14.400.000,00-TL’nin 13.500.000,00 nakit olarak artırılarak 27.900.000,00-TL’ye çıkartılması ve sermaye artışı işlemlerinin yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 05.04.2022 tarihli ve 42534 sayılı yazısı.

37.4/244-Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Şehir içi toplu taşıma esnafını desteklemek üzere, 2022 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile belirlenmiş araç uygunluk kontrol ücretlerinin listede önerilen % 50 indirimin uygulanmasına ilişkin 01.04.2022 tarihli ve 42270 sayılı yazısı

38.4/245- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğin 10. maddesine istinaden hazırlanan Memur Kadro İhdas  Cetvelinin görüşülmesine ilişkin 29.03.2022 tarihli ve 41805 sayılı yazısı.

39.4/246- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyet yürüten  Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün isminin Basın Yayın Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmesi, aynı Daire başkanlığı bünyesinde Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü  biriminin kurulmasına ilişkin 30.03.2022 tarihli ve 41882 sayılı yazısı.

40.4/247- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, İçme suyu ihtiyacını  karşılamak  amacıyla Darıçayırı Barajı ve Yardımcı Yapıları, İçmesuyu Arıtma Tesisi, HES, İsale Hattı tesislerinin yapılabilmesi, tüm süreçlerin (Fizibilite, Planlama, Projelendirme, Protokol vb.) yürütülebilmesi için protokol yapılmasına ilişkin 05.04.2022 tarihli ve 42515 sayılı yazısı.


41.4/248- Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 16. maddesine istinaden Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyeliğine bir yıl süreyle meclis üyeleri arasından beş üyenin gizli oyla seçimine ilişkin 30.03.2022 tarihli ve 41879 sayılı yazısı.

42.4/249-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 15. maddesine istinaden İmar ve Bayındırlık, Çevre ve  Sağlık, Plan ve Bütçe, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Ulaşım, Hukuk, Tarım ve Turizm Komisyonlarına açık oylama ile bir yıl süreyle görev yapmak üzere üye seçimine ilişkin 30.03.2022 tarihli ve 41880 sayılı yazısı.


43.4/250- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Stratejik Yönetim Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan  2021 Yılı Faaliyet Raporunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/a maddesi gereğince görüşülmesine ilişkin 31.03.2022 tarihli ve 42045 sayılı yazısı.

ileadministrator

Bu proje hayata geçince Sakarya-Antalya D-650 kara yolu duracak!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Ulaştırma ve Lojistik Ana Planına göre Sapanca’dan başlayacak yeni otoyol önce İzmir’e sonra da Antalya’ya yeni bir ulaşım alternatifini mümkün kılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı Sakarya’ya dair yeni demir ve kara yolu projelerini içeriyor.

Sakarya’dan geçecek olan yeni İstanbul – Ankara yüksek hızlı tren hattı ve Karasu demiryolu hattı projelerinin yanı sıra, ilimizi ilgilendiren bir de otoyol projesi var.

*Haritada sarı renkli olanlar otoyolları göstermektedir. 

SAPANCA’DAN OTOYOL BAŞLAYACAK
Bakanlık tarafından açıklanan ana plana göre 2053 yılına kadar Türkiye genelinde binlerce kilometreyi bulacak olan otoyol ağının bir bölümü Sapanca’dan başlayacak.

2029’DA İZMİR OTOBANINA BAĞLANACAK
Planlarda “Sapanca – Afyonkarahisar Otoyolu” olarak geçen projeye göre Sapanca’dan başlayacak olan yeni otoyol projesi 2029 yılına kadar Bilecik’in Bozüyük ilçesine ulaşacak.
Bu süreçte Bilecik’ten Bursa tarafına inşa edilecek başka bir yolla birlikte İzmir – İstanbul otobanına direkt bağlantı kurulacak.

*Haritada sarı renkli olanlar otoyolları göstermektedir. 

ANTALYA ETABI 2035’E KADAR TAMAMLANACAK
Projenin devamında ise 2035 yılına kadar Bozüyük ile Antalya arasındaki etap tamamlanacak.
Bu süreçte Afyon ile İzmir ve Ankara illeri arasında da yeni otoyolların inşa edilmesiyle Sakarya’dan söz konusu illere çok sayıda otoyoldan ulaşım imkanı mümkün olacak.

D-650 DE DURACAK
Sakarya ile iç Ege bölgesi ve Antalya arasında ulaşımın sağlandığı D-650 karayolu da yeni otoyolların faaliyete geçmesiyle devlet yolu olarak hizmet vermeye devam edecek.

ileadministrator

ADAPAZARI’NDA 7 MAHALLENİN İMAR PLANI ASKIYA ÇIKTI

Adapazarı’nın Süleymanbey, Köprübaşı, Karaköy, Rüstemler, Taşlık, Çökekler ve Göktepe Mahallelerin kırsal alan sınırlarına yönelik imar planları, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2020 tarih 1/6 sayılı kararı ile onaylandı ve 6 Şubat Perşembe gününden itibaren bir aylık askı sürecine çıktı.

Adapazarı’nın Süleymanbey, Köprübaşı, Karaköy, Rüstemler, Taşlık, Çökekler ve Göktepe Mahallelerin kırsal alan sınırlarına yönelik imar planları, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2020 tarih 1/6 sayılı kararı ile onaylandı ve 6 Şubat Perşembe gününden itibaren bir aylık askı sürecine çıktı.

Muhtarlıklarda Askıda Kalacak

Adapazarı Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Süleymanbey, Köprübaşı, Karaköy, Rüstemler, Taşlık, Çökekler ve Göktepe Mahallelerin kırsal alan sınırlarına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2020 tarih 1/6 sayılı kararı ile onaylandı. 7 mahalleye ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları, 6 Şubat Perşembe gününden itibaren 1 aylık askı sürecinde kalacak.

Askıya çıkan Uygulamalı İmar Planları hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar bağlı olduğu mahalle muhtarlıkları ve Adapazarı Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü’ne müracaat edebilecek.

ileadministrator

JEOTERMAL KAYNAKLAR KİRAYA VERİLEBİLECEK

Sakarya Valiliği (YİKOB) Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından Kocaali, Pamukova ve Akyazı İlçelerindeki Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahaları Kiraya Verilecek.

İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile 15 Eylül 2020 tarihinde ilan metninde belirtilen saatlerde 15 Temmuz Camili Mahallesi Sakarya Valiliği Resmi Daireler Kampüsü A Blok 1. Kat Toplantı Salonu Adapazarı Sakarya adresinde yapılacak.

1- İhale Konusu İşler:
5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı olarak çıkarılan Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat sahalarının, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.
İŞİN ADI:
A) Sakarya İli, Kocaali İlçesi dahilinde, 1800 hektar alana sahip, 3330801 erişim numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhalesi;
ED-50 6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

1.Nokta2.Nokta3.Nokta4.Nokta
Sağa (Y)314000311000313000316000
Yukarı (X)4539000453900045450004545000

B) Sakarya İli, Pamukova İlçesinde bulunan, 4977,48 hektar alana sahip, 3342033 Erişim numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhalesi;
ED-50 6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

1.Nokta2.Nokta3.Nokta4.Nokta
Sağa (Y)258943260981253373251427
Yukarı (X)4492493448657744840874490031

C) Sakarya İli, Akyazı İlçesinde bulunan, 1000,05 hektar alana sahip, 3342042 Erişim numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhalesi;
ED-50 6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

1.Nokta2.Nokta3.Nokta4.Nokta5.Nokta6.Nokta
Sağa (Y)309498312000312000309500309500309498
Yukarı (X)449500044950004491000449100044947434494743

2- Tahmin Edilen Bedel:


İLÇEERİŞİM
NUMARASI
ALAN (HEKTAR)MUHAMMEN
BEDEL
ASGARİ GEÇİCİ TEMİNATİHALE TARİHİTRT SAATİNE GÖRE İHALE SAATİ
A)Kocaali33308011800130.003,70-TL+KDV3.900,11-TL15.09.202010:00
B)Pamukova33420334977,48347.416,41-TL+KDV10.422,49-TL15.09.202010:30
C)Akyazı33420421000,05109.477,70-TL+KDV3.284,33-TL15.09.202011:00

3- İhale Şartname ve Eklerinin:
a) Alınacağı Yer: Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü
b) Hangi Şartlarda Alınacağı: İhaleye girecek olan isteklilerin her bir ihale için ayrı hazırlanmış şartname ve eklerini, şartname başına 500-TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda ismi yazılı Müdürlükte görülebilir. Şartname bedeli, Sakarya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının T.C. Ziraat Bankası Adapazarı Şubesinde bulunan TR-39 0001 0000 1967 9958 6950 16 IBAN numaralı hesabına peşin olarak yatırılması gerekmektedir.

4- İhalenin:
a) Yapılacağı Yer: 15 Temmuz Camili Mahallesi Sakarya Valiliği Resmi Daireler Kampüsü A Blok 1. Kat Toplantı Salonu Adapazarı SAKARYA
b) Yapılacağı Tarih/Saat: Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.
c) Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine gore Açık Teklif

5- Tekliflerin:
a) Verileceği Yer: Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İhale Komisyonu
b) Son Teklif Verme Tarih/Saati: 15.09.2020 Salı günü TRT saati ile İhale saatine kadar
6- İhaleye Katılma Belgeleri:
İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı zarf içerisinde komisyona sunacaklardır.
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası
b) Gerçek veya Tüzel Kişilik Olmasına Göre;

Gerçek kişi istekliler;
1- Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi
2- Noter tasdikli imza beyannamesi
3- T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti

Tüzel Kişi İstekliler;
1- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri
3-Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı vergi levhası
c) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin imza beyannamesi
ç) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
d) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.
e) Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi
f) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin asgari % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat
g) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu
h) 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname
İsteklinin Ortak Girişim olması halinde, ilanın 6. maddesinin a-b-c-ç-d-h bentlerinde yazılı belgeleri ayrı ayrı vermeleri gerekmektedir.

7- İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini 15.09.2020 Salı günü TRT saati ile ihale saatine kadar üzerinde işin adının yazılı olduğu kapalı zarf içerisinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında bulunan, İhale Komisyonuna vermeleri zorunludur.

8- İhale edilecek olan arama ruhsat sahaları mevcut durumu ile ihale edilmektedir. Saha hakkında verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Teklif veren katılımcı, sahayı mevcut durumu ile yerinde görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılacak olup, ihaleyi kazanan istekli bu konuda gelecekte İdareye herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır.

9- İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle noter tescilli sözleşme ve taahhütname imzalanacaktır.

10- Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecekcek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak müracaatlarda İhale saatinde iştirakçi olmaması durumunda posta ile gelen zarf içerisinde ki teklifi son teklif sayılacaktır.

11- İhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde kalan istekli tarafından Sakarya Defterdarlığı, Muhasebe Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Adapazarı Şubesinde bulunan hesaba peşin olarak ödenecektir.

12- İhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29. maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

ileadministrator

AKYAZI’DA HİDROELEKTRİK SANTRALİ KURULACAK

. PLANLAMANIN AMACI

Hidroelektrik Santraller genel yapısı itibari ile çevreye uyumlu, yüksek verimli yenilenebilir, uzun ömürlü, işletme gideri düşük ve dışa bağımlılığı olmayan çevresel etkileri birçok enerji üretim tesisinden düşük olan tesislerdir. Bu kapsamda bu potansiyeli değerlendirmek ve kaynakların verimli kullanılması amacıyla, Akyazı İlçesi Hasanbey Mahallesi sınırları içerisinde Akım Enerji A.Ş. tarafından Keremali HES(0.49 MW) kurulması planlanmıştır. Bu kapsamda imar planı yapılabilmesi amacıyla; halihazır haritalar hazırlanmış, kurum kuruluş görüşleri sorulmuş, imar planına esas jeolojik jeoteknik etüt raporu hazırlanmıştır.

2. PLANLAMA ALANININ TANIMI

Planlama alanı, Sakarya İli Akyazı İlçesi Hasanbey Mahallesi sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli G25D09D halihazır haritası içerisinde 3096 m2 lik büyüklüğü sahip hidroelektrik santral alanını kapsamaktadır.

3. PLANLAMA ALANININ ULAŞIM AĞINDAKİ YERİ

Planlama alanına en yakın karayolu güzergahı Anadolu Otoyolu dur. Bu yol ile bağlantı Pazarköy Mahallesi üzerinden Akyazı otoyol gişelerinden sağlanmaktadır. Planlama alanının Akyazı İlçe merkezine uzaklığı 3 km. Sakarya İl merkezine uzaklığı 30 km. dir.

4. ÜST ÖLÇEKLİ PLANLAR

Planlama alanının bulunduğu bölgede 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/25000 Ölçekli Akyazı- Kuzuluk Termal Turizm Alanı Çevre Düzeni Planı bulunmaktadır.

5. JEOLOJİ DURUMU

Planlama alanına ilişkin imar planına esas jeolojik jeoteknik etüt raporu 10.08.2020 tarihinde Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünce onaylanan ve planlama alanı yerleşime uygunluk açısından önlemli alan 2.1 ve önlemli alan 5.1 olarak değerlendirilmiştir.

6. HARİTA VE KADASTRO DURUMU

Planlama alanının 1/5000 ve 1/1000 ölçekli halihazır haritaları yapılmıştır. Planlama alanında tapu kaydı olmayıp orman haritalarında ormanlık alan olarak belirlenmiştir. Orman Genel Müdürlüğünden HES projesi ile ilgili Orman izni alınmıştır. Plan onama sınırı, orman izin sınırı esas alınarak belirlenmiştir.

7. HİDROELEKTRİK SANTRALE İLİŞKİN BİLGİLER

Keremali HES (0.49 MW), Keremali Dağından 1236 m. yükseklikten elde edilen içme suyunun 18 km. lik isale hattı üzerinden 5 adet mahalleye ulaştırılması ve isale hattı üzerinde Keremali HES projesinin yapılarak kendi cazibesi ile oluşan su basıncından faydalanılarak elektrik üretilmesi hedeflenmektedir.

8. PLAN KARARLARI

Tüm kurum görüşleri, analiz ve çalışmalar sonucunda planlama alanında 3096 m2 büyüklüğünde Enerji Üretim Alanı planlanmıştır. Tesisin ulaşım bağlantısı 15 m. lik yol ile mevcut yola bağlanacak şekilde planlanmıştır. Sonuç olarak bölgenin ihtiyaçları ve talepler doğrultusunda kamu yararı gözetilerek planlama çalışmaları hazırlanmıştır.

ileadministrator

Referanslarımız

Hizmet Verdiğimiz Kuruluşlardan Bazıları
Lütfen referans isteyiniz.

​Sakarya Ertaş Harita Ltd. Şti.

Yönetim Anlayışı
Kurumsal Yapısı
Profesyonel Ekibi
​Teknolojik Ekipmanı
Araç Parkı
Zamanında Teslimat Anlayışı
Hizmet Anlayışı​

İle Sektördeki Hizmet Anlayışını Değiştirerek SAKARYA Bölgesinde Bu Konuda Öncü Kuruluşlar Arasına Girmeyi Başarmıştır.

Note: Carousel will only load on frontend.
Note: Carousel will only load on frontend.
ileadministrator

İmar Barışı 2018

Binlerce vatandaşın merakla beklediği imar barışı ile ilgili açıklamayı Başbakan Binali Yıldırım yaptı. İmar affının çıkacak olmasıyla vatandaşlar imar barışı hakkında bazı soruları çok merak ediyor. Merak edilen başlıca sorularsa imar barışı nedir, başvurular ne zaman, ödemeler ne kadar?
İşte 7 soruda imar barışı…

1- Hangi yapılar imar barışından faydalanacak?

31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılmış yapılar imar barışına başvurabilecek ve Yapı Kayıt Belgesi alacak.

2- İmar barışının vatandaşa ne yararı var?

İmar barışı kapsamında, iskânsız yapılar kayıt altına alınarak iskân verilecek. Su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek. Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecek.

3- İmar barışı ile kat mülkiyeti alınabilecek mi?

Yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, Yapı Kayıt Belgesi’nin ve maliklerin yarısının muvafakatinin bulunması halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilir.

4- İmar barışı için vatandaş ne zaman nereye başvurulacak?

İmar barışında son başvuru tarihi nedir?İmar barışı için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlara başvurulabilecek. İmar barışı için son gün 31 Aralık 2018 olarak belirlenmiş olup, bu tarihe kadar başvuru yapılabilecek. Bakanlar Kurulu’nun bu süreyi 1 yıl uzatma hakkı olacak.

5- İmar barışı sonrası alınacak Yapı Kayıt Belgesi ne zamana kadar geçerli olacak?

Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli. Yapı Kayıt Belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanacak.

6- Bina, Hazine arazisi üzerindeyse ne olacak?

Hâzine’ye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na tahsis edilecek. Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanunî veya akdi haleflerinin talepleri üzerine taşınmazlar Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılacak. Bu durumda elde edilen gelirler bu maddenin ikinci fıkrasına göre genel bütçeye gelir kaydedilecek

Devamını oku